Bu sayfada yer alan güvenlik ve gizlilik kuralları yaptığınız alışverişte ve vermiş olduğunuz kişisel bilgilerdeki güvenlik ve gizlilik sınırlarını belirlemek amacı ile konulmuştur. Sitede alışveriş sırasında alınan adres ve e-posta bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

Kişisel bilgileriniz, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanılabilir.

Kişisel bilgileriniz, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Tesbih Sergisi’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Tesbih Sergisi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; tesbihsergisi ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklanabilir.